Pagrindinės taisyklės

Žvejai mėgėjai ir kiti asmenys, kurie lankosi prie Žvejų klubo „Svirkala” prižiūrimų ežerų, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir taisyklių reglamentuojančių lankymąsį gamtoje, mėgėjų žvejybą, atliekų tvarkymą ir kitą susijusią veiklą. Pagrindiniai teisės aktai:

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLĖS
LIMITUOTOS ŽVEYBOS SĄLYGOS SVIRNELIO EŽERE
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMAS
ASVEJOS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE VYKDOMĄ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
Įstatymų ir taisyklių apibendrinimas:

Įsigiję privalomus leidimus mėgėjų žvejybai Kampuočio  ir Lazdininkų ežeruose, kuriuose neorganizuota limituota žvejyba, žvejojantys asmenys privalo laikytis mėgėjų vidaus vandenyse taisyklių. Svirnelio ežere leidžiama tik limituota žvejyba pagal nustatytas sąlygas ir įsigijus atitinkamą leidimą. Klubas propaguoja pagavai-paleisk žvejybos būdą ir skatina visus lankytojus ne tik laikytis oficialių taisyklių ir sąlygų, bet ir neimti daugiau žuvies negu užtenka pavalgyti dviems asmenims vienam kartui.

Mėgėjų žvejybos taisyklės paskutiniu metu keitėsi ne vieną kartą, bet tikime, kad žvejai moka skaityti ir elgtis atitinkamai. Dažniausiai pasitaikantys kitų teisės aktų pažeidimai: laužų kūrenimas tam neskirtose vietose, automobilių statymas arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto, teritorijoje paliekamos įvairios nepavojingos ar pavojingos atliekos. Klubo ežerai patenka į koncervacinio prioriteto zoną, todėl nė vieno iš ežerų pakrantėse negalima įrengti laužaviečių ir stovyklaviečių, todėl ir laužų kūrenti negalima. Netoliese yra nemažai ežerų, patenkančių į rekreacinę zoną, kur draudimo stovyklauti ir kūrenti laužus nėra, kaip pavyzdžiui netoliese esantis Baltelio ežeras.

Klubas apie bet kokius pažeidimus visada praneša institucijoms, pagal kompetenciją atsakingoms už skirtingų pažeidimų nustatymą, nagrinėjimą ir baudų skyrimą. Baudos už įvairius pažeidimus siekia nuo dešimčių iki kelių šimtų eurų. Klubas griežtai netoleruoja aplinkos teršimo atliekomis ir primygtinai prašo visus lankytojus prie ežerų nepalikti nieko. Klubo nariai ežerus lanko dažnai ir jų būkę fiksuojama vaizdinėmis priemonėmis kiekvieną kartą. Apie neatsakingai besielgiančius ir piktybiškai paliekančius atliekas visada pranešame pareigūnams. Baudos už aplinkos teršimą priklausomai nuo atliekų kiekio ir pobūdžio galis siekti ne vieną šimtą, kartais ir tūkstantį eurų. Pažeidimus fiksuojame šiuolaikinėmis priemonėmis ir pateikiame atsakingoms institucijoms su visa įrodančia medžiaga. Faktai kalba už save –  buvo nenustebusių, kad niekas neatvažiavo „surašyti protokolo”, o sprendimą susimokėti baudą gavo. Tuo atveju pažeidėjams atrodė, kad išvažiuojant iš miško iškraustyti visą šlamštą iš automobilio yra norma ir, kad niekas nemato.

Visų lankytojų ir meškeriotojų prašome nebūti abejingais ir apie pažeidimus pranešti atsakingoms institucijoms bei Žvejų klubui „Svirkala” norodytais kontaktais.