Ežerų priežiūra

Žvejų klubo „Svirkala” nariai tvarko ežerų pakrantes, suderinę su Asvejos regioninio parko direkcija įrengia transporto reguliavimo priemones, kad būtų užtikrintas autotransporto priemonių parkavimas ne arčiau kaip 25 m. iki vandens telkinio kranto. Klubas prižiūri kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių, klubo nariai – neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, vykdo prevencinius reidus ir jeigu reikia paskiria atitinkamas nuobaudas. Klubas, remdamasis ichtiologų rekomendacijomis įrengia specialias nerštavietes ir vykdo jų priežiūrą. Nuveikti darbai:

2015 m. kovo 9 d. nerštaviečių įrengimas Kampuočio ežere