Limituotos žvejybos sąlygos

Limituotos žvejybos sąlygos ir taisyklės Svirnelio ežere
  1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas), laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių taisyklių reikalavimų.
  2. Išduodami Leidimai parai. Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje išduodamų leidimų skaidius per parą – 10 vnt.
  3. Leidimas suteikia teisę per vieną žvejybą sugauti ir paimti 2 lynus (ne mažesnius nei 30 cm ir ne didesnius nei 45 cm). Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
  4. Draudžiama naudoti masalui gyvą žuvelę.
  5. Draudžiama žvejoti nuo ledo nutirpimo iki gegužės 1 d.
  6. Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių.
  7. Be Leidimų žvejoti turi teisę nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys žvejojantys be Leidimo, visus sugautus lynus privalo nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį.
  8. Žvejojantys asmenys (iskaitant asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti jam duomenis apie sugautas žuvis.