2017 m. liepos mėn. Svirnelio ežero moksliniai tyrimai

Vandens telkinio naudotojo užsakymu, Svirnelio ežere ichtiologiniai tyrimai atlikti 2017 metų liepos 21-22 dienomis (ankstesni tyrimai atlikti 2014 spalio mėn., „Svirkala“ užsakymu). Tyrimai vykdyti įvairiaakiais (14-90 mm akytumo) statomaisiais tinklaičiais (spec. žvejybos leidimo nr.: 026). Šių ichtiologinių tyrimų pagrindu, remiantis žuvų išteklių tyrimo metodika (LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 24 d. Nr. D1-698), atlikta Svirnelio ežero ichtiologinė ekspertizė.