2% parama

Jūs galite paremti klubo veiklą, skirdami žvejų klubui „Svirkala” iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti dviem būdais:

1column Elektroniniu būdu

Elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėje deklaravimo sistemoje https://deklaravimas.vmi.lt pateikdami PRAŠYMĄ PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS. Prašymas yra pateikiamas užpildant formą „FR5012 v2”.

2column Tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai

Reikia užpildyti popierinį prašymo formos „FR5012 v2” variantą, kurį galima parsisiųsti iš VMI svetainės ir pasirašytą asmeniškai pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriui.

Pildymo instrukcija:

Laukelis 1 „Mokesčių mokėtoje identifikacinis numeris (asmens kodas) – įrašyti paramos skyrėjo asmens kodą.

Laukelis 3V „Vardas” – įrašyti paramos skyrėjo vardą.

Laukelis 3P „Pavardė” – įrašyti paramos skyrėjo pavardę.

Laukelis 4 „Adresas” – įrašyti paramos skyrėjo adresą.

Laukelis 5 „Mokestinis laikotarpis” – įrašyti praėjusius mokestinius metus, tai yra, jeigu prašymas pildomas 2015 m., laukelyje 5 pildoma „2014„.

Laukelis 6S „Mokesčių dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą” – pažymėti dviem sukryžiuotom linijom.

Laukelis E1 „Gavėjo tipas” – įrašyti „2„.

Laukelis E2 „Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)” – įrašyti „303075915„.

Laukelis E3 „Mokesčio dalies paskirtis” – pildyti neprivaloma, tačiau galima įrašyti „ŽVEJŲ KLUBAS SVIRKALA„.

Laukelis E4 „Mokesčio dalies dysis (prorcentais)” – įrašyti „2„.

Laukelis E5 „Mokesčio dydį skiriu iki mokestinio laikotarpio” – jeigu pageidaujate 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti ilgiau kaip vienus metus, galite įrašyti metus, pavyzdžiui „2018„.

Popierinės formos apačioje reikia pasirašyti ir įrašyti paramos skyrėjo vardą ir pavardę.