2014 m. spalio 5 d. Svirnelio ežero moksliniai tyrimai

Vandens telkinio naudotojo užsakymu, Svirnelių ežere, ichtiologiniai tyrimai atlikti 2014 metų spalio 5 dieną (duomenų apie ankstesnius ichtiologinius tyrimus nėra). Tyrimai vykdyti įvairiaakiais (14-90 mm akytumo) statomaisiais tinklaičiais (spec. žvejybos leidimo nr.: 068). Šių ichtiologinių tyrimų pagrindu, remiantis žuvų išteklių tyrimo metodika (LR aplinkos ministro 2005m. spalio 20d. įsakymas nr. D1-501), atlikta Svirnelių ežero ichtiologinė ekspertizė.

Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad šiuo metu žuvų gausumo ir biomasės rodikliai Svirnelių ežere yra prasti. Bendra Svirnelių ežero žuvų biomasė yra maža net ir tokio tipo vandens telkiniams ir siekia tik 64,3 kg/ha, o gausumas nesiekia ir 600 ind./ha. Bendrijoje vyrauja tipingos tokiems vandens telkiniams rūšys: kuoja ir ešerys. Tačiau jų gausumas labai menkas, vyrauja nedidelės žuvys.

Lėtesnis nei vidutinis dominuojančių žuvų rūšių augimas taip pat rodo nedidelį tvenkinio maistinės bazės gausumą. Ežere geriau jaučiasi ir auga tik lynas, tačiau siauri atabradai ir nedidelis ištirpusio deguonies kiekis priedugnyje neleidžia tikėtis didesnio šių žuvų gausumo telkinyje.

Tačiau gera ežero vandens kokybė, didelis vidutinis skaidrumas, ~5 m vidutinis ežero gylis ir sąlyginai nemažas vandens tūris tinkamas pelaginėms, plėšrioms žuvims gyventi. Tai, kad ežeras yra sąlyginai netoli nuo sostinės Vilniaus (~40 km atstumu nuo miesto), bei atitolęs nuo miesto ar kelio, ramioje vietoje apsuptas miško, leistų vystyti limituotą (licenzinę) lynų žvejybą. Tačiau ežere trūkstant natūralių nerštui tinkamų buveinių, rekomenduojama ežerą kasmet žuvinti šiomis žuvų rūšimis, įleidžiant paaugintų lynų.

Remiantis minimaliu žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašu (patvirtinu LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro, 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 (aktuali redakcija (2013 m. gegužės 24 d. Nr. 3D-379/D1-390)), bei 2014 metų mokslinių tyrimų rezultatais, vykdant limituotą (licenzinę) žvejybą rekomenduojama ežerą žuvinti įvairaus amžiaus lynais: 50 vnt./ha arba 70 vnt. į ežerą, o tipiniame įžuvinimo plane numatytą įžuvinimą lydekomis nutraukti, paliekant tik natūralią jų populiaciją.

Detalią tyrimų ataskaitą galima rasti čia – Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos informacijos sistemoje.

IMG_3317 IMG_3338 IMG_3345 IMG_3330 IMG_3337 IMG_3336 IMG_3331