2017 m. liepos mėn. Kampuočio ežero moksliniai tyrimai

Vandens telkinio naudotojo (žvejų klubo „Svirkala“) užsakymu ichtiologiniai tyrimai Kampuočio ežere atlikti 2017 metų liepos mėn. Tyrimai vykdyti įvairiaakiais (14 – 90 mm akytumo) statomaisiais tinklaičiais (spec. žvejybos leidimo nr.: 026). Šių ichtiologinių tyrimų pagrindu, remiantis žuvų išteklių tyrimo metodika (LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 24 d. Nr. D1-698), atlikta Kampuočio ežero ichtiologinė ekspertizė.